Nové články:

Z kalendáře:

30.8.
14:00
Společnost Pohádková stezka
30.8.
17:00
Kino TRANSFORMERS: ZÁNIK
30.8.
20:15
Kino LET´S DANCE: ALL IN 112´
31.8.
17:00
Kino TRANSFORMERS: ZÁNIK
31.8.
20:15
Kino LET´S DANCE: ALL IN 112´
4.9.
19:30
Kino POD ZEMÍ
4.9.
20:00
Koncert Vlasta Redl, koncert na Buškově hamru
5.9.
19:30
Kino POD ZEMÍ
6.9.
17:00
Kino TŘI BRATŘI

Mimořádné volno pro žáky ZŠ Trhové Sviny

Příkaz ředitele č. 2/2014

Podle § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji z organizačních důvodů na dny od středy 3. 9. do úterý 9. 9. 2014 pro žáky ZŠ Trhové Sviny mimořádné volno.

Současně upozorňuji, že provoz školní družiny bude zajištěn za podmínek stanovených vnitřním řádem školní družiny. Školní jídelna bude poskytovat stravovací služby pouze pro žáky ZŠ, kteří se v uvedené dny zúčastní činností ve školní družině.


V Trhových Svinech 29.8. 2014

Mgr. Jan Mikeš, ředitel školy

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

které se bude konat v pondělí 8. září 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech

Program jednání:

  1. Kontrola usnesení XX.ZM z 16.6.2014
  2. MAS SR – představení strategie
  3. Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska – propagace a prezentace kulturního dědictví v historických sídlech
  4. Rozpočtová opatření
  5. Prodej, koupě, směna, převod pozemků, nemovitostí
  6. Zpráva o uplatňování územního plánu TS
  7. Různé
 

Pozor! Výlet přesunut z 6.9. na 30.8.2014!

louzek
 

Pozvánka na akci

Pohdkov_stezka
 

POZVÁNKA NA VÝLET

umava3
 

Pozvánka na akci

z
 

POZVÁNKA NA VÝLET

louzek
 

Nabídka pronájmu